godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

SZANOWNI UCZNIOWIE

I RODZICE

Informujemy, że nauczanie zdalne zostało przedłużone

na okres od 12 do 18 kwietnia 2021 r.

podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. z 2021 r. poz.651).

W okresie 12 – 18 kwietnia 2021 r.

w PSM obowiązuje dotychczasowa organizacja zajęć.

Uwaga Rodzice i Uczniowie klas I-III cyklu 6-letniego,

zajęcia z Panią Bernadetą Wentą odwołane

są do dnia 14 kwietnia 2021 r. (środa).

REKRUTACJA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu

ogłasza zapisy dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat

do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego

i klasy pierwszej cyklu czteroletniego,

na rok szkolny 2021/2022.

Oferujemy naukę gry na jednym z 8 instrumentów:

akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie,

saksofonie, skrzypcach i perkusji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

internetowej PSM w zakładce Rekrutacja.

 

Dlaczego warto uczyć się w szkole muzycznej?

Badania potwierdzają, że nauka w szkole muzycznej:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI

regularna gra na instrumencie wzmacnia motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników,

w nauce, pozytywnie wpływa na rozwój języka i umiejętność czytania.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU

wpływa na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni, koordynuje obie półkule mózgowe.

ROZWIJA POZNAWCZO

pobudza procesy spostrzegania, wrażliwości zmysłowej, koncentracji uwagi, wpływa na rozwój mowy

i wzbogacanie słownictwa oraz kreatywność.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO

rozwija wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia i oceny estetycznej.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI

usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI

rozwija cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI

kształtuje emocje, empatię, równowagę emocjonalną, komunikatywność.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA

minimalizuje zachowania agresywne, uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności,

sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

DZIAŁA TERAPEUTYCZNIE

pomaga rozładowywać napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

Na podstawie materiałów dydaktycznych CENSA

Film prezentujący naszą Szkołę

Film instruktażowy

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19

oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki,

w PSM wprowadza się nową organizację zajęć

w okresie 22 marca – 11 kwietnia 2021 r.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z załączonym

Zarządzeniem nr 2

oraz respektowanie zapisanych postanowień.

zarządzenie dyrektora nr 2

Uwaga Rodzice i Uczniowie klasy perkusji!

 

W związku z nieobecnością Pana Łukasza Warenicy,

od dnia 22 marca 2021 r.wszystkie zajęcia w klasie perkusji

będzie prowadził Pan Paweł Stanibuła.

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

bip logo 2