godlopolskie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje

Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...


Aktualności

ALFABETYCZNA LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I

CYKLU 6 - letniego i 4 - letniego

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia

W ŚWINOUJŚCIU

w roku szkolnym 2020/2021

Cykl 6 - letni

Lp.

Imię i nazwisko

Instrument

1.

Jakub Cupryś

Fortepian

2.

Kaja Jeżowska

Skrzypce

3.

Marianna Kędzior

Fortepian

4.

Tymon Kozikowski

Perkusja

5.

Melania Ludowicz

Skrzypce

6.

Maja Madura

Klarnet

7.

Jan Wojciech Matuszek

Gitara

8.

Benedikta Rynkieviciute

Fortepian

9.

Natalia Irena Smolińska

Fortepian

10.

Antoni Steć

Fortepian

11.

Franciszek Jarosław Witek

Perkusja

12.

Julia Katarzyna Wojtkiewicz

Fortepian

13.

Jan Wincent Wołczak

Gitara

Cykl 4 - letni

Lp.

Imię i nazwisko

Instrument

1.

Magdalena Ceroń

Gitara

2.

Aleksandra Maja Grabka

Fortepian

3.

Aleksander Janota

Perkusja

4.

Martyna Katarzyna Kuniewicz

Gitara

5.

Julia Nebesny

Fortepian

6.

Mateusz Nebesny

Gitara

7.

Emil Oświeciński

Perkusja

8.

Beatrice Rynkieviciute

Saksofon

9.

Nina Maja Wołczak

Fortepian

ALFABETYCZNA LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

na podstawie badań przydatności kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

w roku szkolnym 2020/2021

Kryterium zakwalifikowania kandydata było uzyskanie podczas badania przydatności minimum 75 punktów.

 

UWAGA! LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NIE JEST TOŻSAMA Z LISTĄ KANDYDATÓW

PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ.

 

Cykl 6 – letni

Kandydaci zakwalifikowani :

Cykl 6 – letni

Kandydaci niezakwalifikowani:

 

1. Cupryś Jakub

1. Cudny Oliwier Zbigniew

2. Jeżowska Kaja

2. Drachal Łucja

3. Kędzior Marianna

3. Droździel Antoni

4. Kozikowski Tymon

4. Gorzkowicz Jagoda

5. Ludowicz Melania

5. Grudzień Helena

6. Madura Maja

6. Janczura Klara

7. Matuszek Jan Wojciech

7. Lichodziejewska Nadia Antonina

8. Nebesny Julia

8. Orłowska Maria Barbara

9. Rynkieviciute Benedikta

9. Piętka Hanna

10.Smolińska Natalia Irena

10.Piętka Szymon

11.Steć Antoni

 

12.Witek Franciszek Jarosław

 

13.Wojtkiewicz Julia Maja

 

14.Wołczak Jan Wincent

 

Cykl 4 – letni

Kandydaci zakwalifikowani:

Cykl 4 – letni

Kandydaci niezakwalifikowani:

1. Ceroń Magdalena

1. Drachal Franciszek

2. Grabka Aleksandra Maja

2. Krysztofowicz Alan Jan

3. Janota Aleksander

 

4. Kunkiewicz Martyna Katarzyna

 

5. Nebesny Mateusz

 

6. Oświeciński Emil Paweł

 

7. Rynkieviciute Beatrice

 

8. Wołczak Nina Maja

 

BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŚWINOUJŚCIU

w dniu 10. 07. 2020 rok

w roku szkolnym 2020/2021

Kryterium zakwalifikowania kandydata było uzyskanie podczas badania przydatności minimum 75 punktów.

Cykl 6 – letni

Kandydaci zakwalifikowani:

 

Cykl 6 – letni

Kandydaci niezakwalifikowani:

   1. Marcelina Gawle

                                                                                                                                                                                                     Komisja Rekrutacyjna

                                                                                                                                                                                               PSM I stopnia w Świnoujściu

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

 

Informujemy, że z uwagi na istniejącą pandemię,

w tym roku zakończenie roku szkolnego nie odbędzie się

w dotychczasowej formie.

Świadectwa promocyjne i ukończenia PSM będą do osobistego odbioru w sekretariacie szkoły (przez ucznia lub rodzica), od dnia 26 czerwca 2020 r.

w godzinach: 9.00 – 14.00.

 

Prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych:

wchodzenie do szkoły pojedynczo w maseczce zakrywającej usta i nos;

dezynfekcja rąk podczas wejścia i wyjścia ze szkoły;

zachowywanie min. 1,5 m dystansu w przypadku

większej niż jedna liczby osób, oczekujących na wejście do szkoły;

własny długopis (dotyczy tegorocznych absolwentów).

 

Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy bezpiecznych wakacji.

Absolwentom gratulujemy ukończenia PSM

i życzymy dalszego rozwijania muzycznych pasji.

 

 

SEKRETARIAT

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

jest czynny

 od poniedziałku do piątku

w godzinach:

 09.00 - 14.00 oraz 17.00 - 19.00

bip logo 2