Koncert "Niepodległość w muzyce"
piątek, 17, listopad 2017

Koncert "Niepodległość w muzyce"

KONCERT „NIEPODLEGŁOŚĆ W MUZYCE”
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu
16 listopada 2017 r.

Koncert Niepodległość w muzyce został zorganizowany z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział wzięli niemal wszyscy uczniowie naszej Szkoły oraz większość nauczycieli. Koncert rozpoczął się gawędą przybliżającą obecnym na sali słuchaczom i wykonawcom historię Polski od czasów powstania Państwa Polskiego po rok 1918. Prowadzące koncert Panie: Anna Kask i Helena Rzepecka poruszyły w części słownej kwestię poczucia tożsamości narodowej, znaczenia niepodległości, wagi wolności a także – związku muzyki z poczuciem tożsamości narodowej Polaków i walką o niepodległości na przestrzeni 123 lat nieistnienia naszego Państwa (okres zaborów).

Koncert, na którego rozpoczęcie zabrzmiał Gadue Mater Polonia ułożył się w dwie części. Pierwsza, to opowieść połączona z muzyką instrumentalną w wykonaniu uczniów PSM. Można było usłyszeć utwory Fr. Chopina, F. Lessla, M. Sienkiewicz. Drugą część stanowiło wspólne śpiewanie. Wspólne, gdyż na scenie zasiedli do instrumentów nauczyciele (A. Kask, M. Kamiński, K. Naklicki, Ł. Warenica), zaś chórzyści oraz uczniowie z klas prowadzonych przez Panią M. Krzywdzik przystąpili do śpiewania. A wraz z nimi – śpiewali wszyscy obecni na sali słuchacze. Zabrzmiały polskie pieśni patriotyczne, w tym m.in.: Białe róże, Marsz Pierwszej Brygady, Piechota (Ta szara piechota), Pierwsza Kadrowa, Przybyli ułani pod okienko, Deszcz jesienny, Ostatni mazur.

W ramach zakończenia koncertu poświęconego drodze Polski do odzyskania niepodległości zabrzmiała jeszcze jedna, niezwykle ważna dla wszystkich Polaków pieśń – polski hymn narodowy, Mazurek Dąbrowskiego.

WYSTĄPILI (w kolejności pojawiania się na scenie):

  • CHÓR SZKOLNY
  • SADKA Malwina/klarnet
  • BOJADŻIJEW Konrad/fortepian
  • TĘCZA Julia/flet
  • DRĄŻYK Agnieszka/fortepian
  • WÓJCICKA Helena i SONDEL Piotr/duet skrzypcowy

PRZYGOTOWANIE KONCERTU – ze strony nauczycieli:

  • DMOCHOWSKA Lilia – przygotowanie uczniów;
  • GŁOWACKA Elżbieta – przygotowanie uczniów, opracowanie prezentacji multimedialnej;
  • KAMIŃSKI Maciej – organizacja, przygotowanie uczniów, akompaniament;
bip logo 2