Informacje

dorota patela

DOROTA PATELA
(1962-2021)

WSPOMNIENIE JEST FORMĄ SPOTKANIA

Dorota Patela.
Odeszła od nas za wcześnie i – pomimo panującej sytuacji pandemicznej - zbyt niespodziewanie.
Nauczycielka, wychowawczyni wielu pokoleń gitarzystów. Pedagog o bardzo głębokiej, opartej na szacunku dla młodego człowieka, więzi i podejściu do swoich uczniów oraz całej pracy w szkole muzycznej.

Nie mogliśmy się pożegnać, ale możemy podzielić się swoimi wspomnieniami. Dorota Patela we wspomnieniach swoich uczniów, absolwentów, rodziców, koleżanek i kolegów z pracy oraz innych osób. Wszak – myśląc o nieobecnej już osobie, wciąż możemy się z nią w ten sposób spotkać.

***

,,Tak sobie teraz myślę co można powiedzieć o kobiecie która kochała dzieci i muzykę, że była fantastyczna? Że kochała to co robi? Żal wielki że musimy żegnać taką wspaniałą nauczycielkę. Byłam 10 lat przewodniczącym rady rodziców i to bardzo smutne że trzeba pisać takie pożegnanie, ciągle wolałabym się spotkać na szkolnym korytarzu i pożartować,porozmawiać. Smutne bardzo pożegnanie zawsze nas za mało tych dobrych ale takie życie przeważnie smutne”.

,,Na samo wspomnienie nazwiska Pani Doroty robi mi się na sercu bardzo ciepło, a zarazem niezwykle smutno i ciężko- jej nagła i niespodziewana śmierć wstrząsnęła mną oraz wszystkimi, którzy ją znali”.

,,Pani Dorota, jaką znałem, była osobą ciepłą, wrażliwą, przyjazną, zarazem niewiarygodnie troskliwą i opiekuńczą. Z perspektywy ucznia mogę powiedzieć, że o każdego ze swoich podopiecznych dbała tak samo mocno, a do każdego miała personalne podejście. Z każdym z nas utworzyła więź, która przerwała się w najmniej oczekiwanym momencie”.

,,W niełatwych sytuacjach, związanych zarówno ze szkołą, jak i z życiem prywatnym zawsze była dla człowieka wsparciem i opoką. Brała pod uwagę zdanie każdego- respektowała każde opinie, przez co nikt nie czul się pomijany”.

,,Oprócz bycia nauczycielką była także przyjaciółką - nasze problemy były również jej problemami. Pani Dorota nigdy nie zostawiła nikogo na lodzie i zawsze próbowała znaleźć wyjście”.

,,Była osobą bardzo pracowitą i niezwykle zorganizowaną - organizowane przez nią koncerty klasowe cieszyły się wielkim powodzeniem oraz zadowoleniem i szczęściem wśród nauczycieli, rodziców, lecz przede wszystkim wśród jej uczniów. Uśmiech na twarzy każdego gitarzysty biorącego udział w koncercie, to zasługa jej przygotowania praktycznego i psychicznego ucznia”.

,,Najsmutniejszym wspomnieniem jest jej pełna dynamizmu i wigoru postawa jeszcze miesiąc przed swoją śmiercią. Pamiętam, jak cieszyła się ówcześnie z poprawy stanu swojej nogi, którą rehabilitowała po wcześniejszym złamaniu. Lecz taka była Pani Dorota - potrafiła cieszyć z małych rzeczy, a to było najcudowniejsze w jej charakterze”.

,,Jako pedagog wprowadziła bardzo wiele osób w świat muzyki oraz artystycznej wrażliwości. Wszelkie zasługi muzyczne, w szczególności w świecie gitary zawdzięczamy głównie jej. Myślę, że jako człowiek swoim podejściem do życia śp. Pani Dorota stanowi dla nas niepodważalny autorytet”.

,,Nasza ukochana nauczycielka gry na gitarze była dla mnie szczególnie wyjątkowa. Udzieliła mi cennych rad, jak najlepiej przygotować się do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej, a następnie towarzyszyła mi przez 6 lat w jednym najważniejszym dla mnie okresie życia”.

,,Skupiliśmy się nie tylko na grze na gitarze, ale także na cotygodniowej degustacji najlepszych polskich słodyczy, dobrej zabawie z dużą dawką humoru i mądrych życiowych rad. Ale na samych lekcjach nie tylko nauczyła mnie pani Dorota panować nad instrumentem, ale także cierpliwości, determinacji i wielu innych rzeczy. Pani Dorota była zawsze bardzo zorganizowana i dzieliła się z nami najpiękniejszymi utworami. Była bardzo wyjątkową kobietą w moim życiu i zawsze nią pozostanie”.

,,Któregoś dnia na zajęciach lekcji gitary przyszedłem nieprzygotowany. Pani Patela się trochę na mnie za to zdenerwowała. Po powrocie do domu, otrzymałem wiadomość od mamy, że dzwoniła pani Dorota i bardzo mnie przeprasza, za to, że się uniosła. Było to bardzo niezwykłe i miłe”.

,,Pani Dorota była dla mnie naprawdę ważną i poniekąd bliską osobą. Zawsze potrafiła mnie pocieszyć, jeśli miałem gorszy dzień. Wiele razy miałem się poddać w nauce gitary, ale dzięki jej wsparciu i poświęceniu zdałem szkołę muzyczną. Naprawdę WIELE jej zawdzięczam, ale gdybym miał wszystko opisać, to mógłbym książkę napisać. Pani Dorota zawsze pozostanie w moim sercu”.

 

Dorota – lekarka, która była nauczycielem. Przez Jej klasę przewinęło się wielu młodych ludzi, których marzeniem było nauczyć się grać na gitarze, zaś Ona potrafiła to marzenie przez cały czas trwania nauki w szkole muzycznej podsycać. Jej gitarzyści z chęcią wracali do szkoły już po jej ukończeniu, a jeszcze chętniej i z wielką radością wracali do swojej Nauczycielki. W każdym swoim uczniu Dorota widziała tylko dobre rzeczy, każdego z nich bardzo sobie ceniła. Uczeń przychodzący do klasy Doroty był okazją do nowego, cudownego w Jej odczuciu, spotkania. Cieszyła się mogąc nie tylko uczyć dzieci i młodzież, ale też – uczyć się od nich, co niejednokrotnie miałam okazję obserwować, a także słyszeć od Niej samej. Dobroć, dowcip, ciepłe poczucie humoru i pokora. Taka była.

 

Nadesłane przez uczniów, absolwentów oraz rodziców i pracowników wspomnienia zostały przedstawione w oryginalnym brzmieniu. Panią Dorotę wspominali: Elżbieta D., Anna K., Maksymilian K., Magdalena H., Chris H., Karol B. oraz Daniel S.

***

Zapraszamy do dzielenia się swoimi wspomnieniami o Pani Dorocie Pateli.
Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, tel: 91 321 34 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2.  Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Małgorzata Bielenis, tel. 691 443 952, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań szkoły, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo oświatowe).
 6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, dane będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia lub przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Klauzula informacyjna dotycząca nauczania zdalnego

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji nauczania zdalnego informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz danych dziecka jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, tel. 913213462; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Bielenis, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Nauczanie zdalne jest realizowane poprzez platformę Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny MobiReg, którego dostawcą jest Dreamtec Sp. z o.o.; 50-224 Wrocław, ul. Plac Strzelecki 20 oraz pomocniczo poprzez komunikatory internetowe WhatsApp i Messenger.
 5. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów wyłącznie w związku z uczestnictwem w lekcjach prowadzonych zdalnie, prezentacjach dydaktycznych, działalnością koncertową i promocją szkoły.
 6. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.
 8. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne w związku z realizacją nauki w szkole.
 10. Dane osobowe nie są transferowane danych do Państw trzecich i nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy i mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wskazujemy również, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, zaś Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.
 11. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

w roku szkolnym 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

PROMOCYJNYCH I KOŃCOWYCH

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia

w Świnoujściu

rok szkolny

 

Termin Klasa/cykl Specjalność Rodzaj egzaminu
       
       
       
       
       

 

 

bip logo 2