Szanowni Uczniowie i Rodzice

Informujemy, że w dniach 27 stycznia – 27 lutego 2022 r.
w PSM obowiązuje następujący sposób realizacji zajęć:

 1) wszystkie zajęcia indywidualne (z wyjątkiem instrumentu głównego – perkusji) odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft Teams;

2) zajęcia indywidualne uczniów realizujących przedmiot instrument
główny – perkusja odbywają się w formie stacjonarnej;

3) wszystkie zajęcia grupowe odbywają się za pomocą aplikacji
Microsoft Teams;

4) w przypadku braku możliwości odbycia zajęć poprzez powyższą
aplikację, lub inne problemy techniczne, dopuszcza się prowadzenie
zajęć indywidualnych przez komunikatory internetowe wybrane
przez nauczyciela i uzgodnione z rodzicami uczniów;

5) wszystkie zajęcia z akompaniatorem odbywają się w formie zdalnej
w sposób uzgodniony z nauczycielami instrumentu głównego;

6) uczniowie klasy perkusji i fortepianu dodatkowego mogą ćwiczyć
w szkole na dotychczasowych zasadach.

W okresie ferii zimowych (31 stycznia – 13 lutego 2022 r.)
Szkoła będzie czynna w godzinach:
8.00 – 14.00 oraz 17.00 – 19.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami

dotyczącymi COVID-19

i powrotem od 20 grudnia 2021 r. do nauki zdalnej,

bardzo proszę o przygotowanie aplikacji

Microsoft Teams, za pomocą której

będą prowadzone zajęcia w PSM.

Rodzice uczniów klas pierwszych proszeni są

o zainstalowanie aplikacji na komputerach domowych.

W razie problemów technicznych prosimy

o kontakt z sekretariatem szkoły.

bip logo 2